Oświadczeniu o Ochronie Prywatności

Informacje ogólne

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy o sposobie, w jaki Boels Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w ramach kandydowania na wolne stanowisko oraz o tym, jak możesz skorzystać ze swoich praw przysługujących Ci w związku z danymi osobowymi.

Odpowiedzialność

Boels Polska Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie w ramach kandydowania na wolne stanowisko.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu) oraz dane osobowe zawarte w Twoim CV (np. informacje o Twoim wykształceniu, zdobytych dyplomach i uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym i referencjach), dane z Twojego listu motywacyjnego, informacje z profilu na LinkedIn, wyniki ewentualnej ewaluacji i inne, przesłane nam przez Ciebie dokumenty.

Cel i podstawa przetwarzania

Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacji i selekcji oraz zarządzania procedurą rekrutacyjną i jej kontroli. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, by móc się z Tobą skontaktować w sprawie przebiegu procedury rekrutacyjnej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, jakim jest umożliwienie wykonania procedury rekrutacyjnej oraz możliwe zawarcie z Tobą umowy o pracę lub innej podobnej umowy. Ponadto może się zdarzyć, że poprosimy Cię o zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, np. mając na uwadze przyszłe stanowiska w naszej firmie. Jeśli wyrazisz zgodę, będzie ona podstawą do przetwarzania danych. Oczywiście możesz później wycofać raz wyrażoną zgodę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jeśli w Twoim przypadku procedura rekrutacyjna nie doprowadzi do zawarcia umowy o pracę lub innej podobnej umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane do 4 tygodni od zakończenia procedury rekrutacyjnej. Jeśli wyrazisz jednoznaczną zgodę, byśmy dłużej przechowywali Twoje dane osobowe, będą one przechowywane maksymalnie przez rok od zakończenia procedury rekrutacyjnej. Możesz później wycofać raz wyrażoną zgodę.

Jeśli w Twoim przypadku procedura rekrutacyjna doprowadzi do zawarcia umowy o pracę lub innej podobnej umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy czas. Więcej informacji na ten temat udzielimy Ci po zatrudnieniu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy Twoje dane osobowe wewnątrz firmy tylko tym osobom, które są zaangażowane w procedurę rekrutacyjną, np. pracownikom, z którymi prawdopodobnie odbędziesz rozmowę kwalifikacyjną, a które współdecydują w procesie rekrutacji, a także zaangażowanym pracownikom działu HR (np. wewnętrznym rekruterom).

Twoje cyfrowe dane osobowe są przez nas przechowywane w formie elektronicznej w systemach IT zarządzanych przez jednego lub kilku zewnętrznych usługodawców IT. Ze wszystkimi usługodawcami IT, którzy przetwarzają dane osobowe, jasno ustaliliśmy warunki, zawarte w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych, aby w ten sposób zagwarantować odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Wgląd w dane, wprowadzanie zmian i usuwanie danych

Masz prawo wglądu w swoje dane, poprawienia ich i usunięcia. Ponadto masz prawo do wycofania wydanej przez siebie zgody na przetwarzanie danych, a także do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Pytania, wnioski, wycofanie wydanej przez siebie zgody i sprzeciw związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz przesyłać na adres privacy@boels.com. Staramy się jak najszybciej odpowiadać na wysyłane wnioski i pytania. Pytania dotyczące procedury rekrutacyjnej należy kierować do odpowiedniego rekrutera Boels.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

To oświadczenie o ochronie prywatności od czasu do czasu może być zmieniane, np. wobec nowych tendencji w dziedzinie ochrony prywatności. W razie istotnych zmian w trakcie procedury rekrutacyjnej poinformujemy Cię o tym.

Obecne oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane 1 lutego 2023 r.