Privacy Statement

Algemeen

In dit privacy statement informeren wij jou over de wijze waarop Boels Verhuur NV de persoonsgegevens verwerkt die jij in het kader van jouw sollicitatie aan ons hebt verstrekt, en over de wijze waarop jij jouw rechten op het gebied van persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Verantwoordelijke

Boels Verhuur NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die jij in het kader van jouw sollicitatie aan ons hebt verstrekt.

Welke persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw contactgegevens (zoals bijvoorbeeld je naam, leeftijd, e-mail- en woonadres en telefoonnummer) en de persoonsgegevens die voorkomen in je CV (zoals bijvoorbeeld informatie over jouw opleiding, diploma’s en licenties, je werkervaring en referenties), de gegevens in je motivatiebrief, informatie op jouw LinkedIn pagina, de uitkomsten van een eventueel assessment en de eventuele andere stukken die jij ons hebt toegezonden.

Doel en grondslag van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor werving en selectie doeleinden, en het beheer en de controle van de sollicitatieprocedure. Zo gebruiken wij jouw persoonsgegevens om met jou in contact te kunnen komen over het verloop van de sollicitatieprocedure.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitvoeren van een sollicitatieprocedure en mogelijk om een arbeidsovereenkomst of soortgelijke overeenkomst met jou te kunnen sluiten. Daarnaast kan het voorkomen dat we jou om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld met het oog op toekomstige functies binnen ons bedrijf. Als jij die toestemming geeft, geldt die toestemming als verwerkingsgrondslag. Eenmaal gegeven toestemming, kun je later overigens weer intrekken.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Indien jouw sollicitatieprocedure niet leidt tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst of soortgelijke overeenkomst, dan worden jouw persoonsgegevens tot 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien jij ons uitdrukkelijk toestemming geeft om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, worden jouw gegevens tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard. Eenmaal gegeven toestemming, kun je later weer intrekken.

Indien jouw sollicitatieprocedure wel leidt tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst of soortgelijke overeenkomst, dan worden jouw gegevens langer bewaard. Daarover ontvang je meer informatie nadat je bent aangenomen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens intern enkel met mensen die betrokken zijn bij jouw sollicitatieprocedure, zoals de medewerkers met wie jij mogelijk een sollicitatiegesprek houdt die inspraak hebben in het sollicitatieproces, en betrokken HR medewerkers (zoals interne recruiters).

Jouw digitale persoonsgegevens worden door ons elektronisch bewaard op IT-systemen die worden beheerd door één of meerdere externe IT-dienstverleners. Wij hebben met alle IT-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, duidelijke afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten om op die wijze een passend beschermingsniveau te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de eventueel door jou gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt jouw vragen, verzoeken, het intrekken van door jou gegeven toestemming en bezwaren met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@boels.com. Er wordt getracht om zo snel mogelijk te reageren op jouw verzoek of vraag. Vragen over jouw sollicitatieprocedure dien je te stellen aan de betrokken Boels recruiter.

Wijzigingen van dit privacy statement

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld in geval van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van privacy. Bij belangrijke wijzigingen tijdens de sollicitatieprocedure zullen we je daarover informeren.

Het huidige statement werd voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2023.