Prohlášení o Ochraně Osobních Údajů

Obecné informace

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jakým způsobem Boels Česká republika s.r.o. zpracovává osobní údaje, které jste nám v rámci své žádosti poskytli, a o tom, jak můžete uplatnit svá práva v oblasti osobních údajů.

Zodpovědný subjekt

Boels Česká republika s.r.o. je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, které jste nám v rámci své žádosti poskytli.

Které osobní údaje?

Zpracováváme vaše kontaktní údaje (jakými jsou například vaše jméno, věk, e-mailová adresa a adresa bydliště a telefonní číslo) a osobní údaje, které jsou uvedeny ve vašem životopise (například informace o vašem vzdělání, diplomech a licencích, vašich pracovních zkušenostech a reference), údaje ve vašem motivačním dopise, informace na vaší stránce Linkedln, výstupy případného hodnocení a další dokumenty, které jste nám zaslali.

Účel a důvod zpracování

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely náboru a výběru a pro řízení a kontrolu přijímacího řízení. Používáme vaše osobní údaje například k tomu, abychom vás mohli kontaktovat ohledně průběhu přijímacího řízení.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, konkrétně proto, abychom mohli provést přijímací řízení a mohli s vámi případně uzavřít pracovní smlouvu nebo podobnou dohodu. Kromě toho vás můžeme požádat o souhlas s uchováváním vašich osobních údajů po delší dobu, například kvůli případným volným pozicím v naší společnosti v budoucnu. Pokud poskytnete souhlas, bude tento považován za základ pro zpracování údajů. Jednou poskytnutý souhlas můžete později kdykoli odvolat.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Pokud vaše žádost o účast v přijímacím řízení nepovede k uzavření pracovní smlouvy nebo podobné dohody, budou vaše osobní údaje uchovávány po dobu 4 týdnů po ukončení přijímacího řízení. Pokud nám udělíte výslovný souhlas s uchováváním vašich osobních údajů po delší dobu, budou vaše osobní údaje uchovávány maximálně po dobu 1 roku po ukončení přijímacího řízení. Jednou poskytnutý souhlas můžete později opět odvolat.

Pokud vaše žádost o účast v přijímacím řízení povede k uzavření pracovní smlouvy nebo podobné dohody, budou vaše osobní údaje uchovávány déle. Po přijetí do zaměstnání obdržíte další informace.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje sdílíme interně pouze s osobami, které se podílejí na přijímacím řízení, jako například se zaměstnanci, s nimiž budete absolvovat pracovní pohovor a kteří mají vliv na průběh přijímacího řízení, a s příslušnými zaměstnanci oddělení HR (například interní náboráři).

Vaše digitální osobní údaje uchováváme elektronicky v IT systémech, které jsou spravovány jedním nebo několika externími poskytovateli IT služeb. Se všemi poskytovateli IT služeb, kteří zpracovávají osobní údaje, máme jasné dohody, které jsou zakotveny ve smlouvách se zpracovateli, abychom tímto způsobem mohli zajistit odpovídající úroveň ochrany.

Zobrazení, úprava nebo odstranění údajů

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, můžete je rovněž opravovat nebo odstranit. Kromě toho máte právo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám udělili, nebo vznést námitku proti jejich zpracování.

Své dotazy, žádosti, odvolání souhlas a námitky týkající se zpracování vašich osobních údajů můžete zasílat elektronicky na adresu privacy@boels.com. Na vaši žádost nebo dotaz se pokusíme odpovědět v co možná nejbližším termínu. Dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte prosím na příslušného náborového pracovníka společnosti Boels.

Změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být kdykoli změněno, například v případě nových skutečností v oblasti ochrany soukromí. O všech důležitých změnách v průběhu přijímacího řízení vás budeme informovat.

Toto prohlášení o ochraně bylo naposledy změněno dne 1. února 2023.